Regulamin sklepu internetowego ECS

obowiązujący od 01.01.2019

Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem:

http://elitecretesystems.pl/sklep   będącego własnością firmy: 

Elite Crete Systems Poland Sp.z.o.o.

NIP 734-35-51-861

Dane adresowe firmy:

ul. Węgierska,  33-300 Nowy Sącz                       

Konto firmowe: PL 72 1050 1722 1000 0090 8024 3240  

 

1. Postanowienia ogólne

Sklep Elite Crete Systems Poland Sp.z.o.o.l zwany dalej Sprzedawcą, zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z warunkami ustawy z dnia 18

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.)oraz zgodnie z Kodeksem Cywilnym  i  Ustawą o Prawach Konsumenta

z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Sprzedaż Towaru następuje w formie elektronicznej za pomocą formularza zamówienia udostępnianego przez Sklep.

Skuteczność złożenia zamówienia jest uwarunkowana wyrażeniem zgody na treść regulaminu Sklepu oraz podanie

danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem zakładki zamieszczonej na stronie

głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towar nowy i wolny od wad.   

Wszelkie treści i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej sklepu http://Sklep.elitecretesystems.plstanowią własność sklepu.

Kopiowanie treści i zdjęć do celów komercyjnych,jest zabronione i chronione prawem autorskim. 

Klient zobowiązuje się do korzystania z wszelkich treści jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

2.  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Klient może korzystać ze Sklepu po dokonaniu rejestracji, wypełniając i akceptując formularz rejestracyjny.

Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna.

Rejestracja konta Klienta jest potwierdzana wiadomością wysyłaną na podany w formularzu rejestracyjnym

adres poczty e-mail Klienta, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Klient może też dokonać zakupów nie rejestrując się, w trybie tzw. szybkich zakupów, nie tworząc wówczas konta Klienta.

W obu przypadkach wymagane jest podanie podstawowych danych osobowych /imię i nazwisko, dokładny adres, e-mail, telefon/

koniecznych do celów związanych z realizacją zamówienia.

3  Ochrona danych osobowych.

Elite Crete Systems Poland Sp.z.o.o. z siedzibą w Nowym Sączu jest administratorem danych Klientów, w tym Danych osobowych

w rozumieniu Regulaminu, przekazanych przez Klientów w sposób dobrowolny podczas rejestracji w Sklepie.

Dane Klientów, w tym Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Elite Crete Systems Poland Sp.z.o.o. lub podmiot upoważniony przez Administratora.

Dane Klientów, w tym Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez czas nieokreślony.

Dane Klientów, w tym Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 l RODO,  tylko i wyłącznie w celu

przyjmowania i realizacji Zleceń lub realizacji reklamacji w rozumieniu Regulaminu.

Dane Klientów, w tym Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych,

o ile Klient wyraził na to odpowiednią zgodę.

Elite Crete Systems Poland Sp.z.o.o. lub podmiot upoważniony przez Administratora, który prowadzi rejestr Danych Klientów,

zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta, w tym Danymi osobowymi oraz zobowiązani są do

nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym.  Administrator lub podmiot upoważniony, który prowadzi rejestr

Danych Klientów, w tym rejestr Danych osobowych nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w

Regulaminie.

Dane Klientów, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim tylko i wyłącznie w celu realizacji Zleceń składanych

za pośrednictwem systemem teleinformatycznego Sklepu, lub realizacji reklamacji.

Przekazanie danych może nastąpić między innymi firmom kurierskim w celu realizacji zlecenia dostawy towaru lub w celu

zaksięgowania faktury w biurze rachunkowym.

Klient, w tym Konsument ma prawo wglądu w dane Klienta, w tym Dane osobowe, w celu ich sprostowania, usunięcia  lub modyfikacji.

Klient, w tym Konsument ma prawo żądania przekazania informacji o osobach lub podmiotach, które uzyskały dostęp do ich danych,

w tym Danych osobowych oraz do wydania „kopii” swoich danych.

Sklep jest Administratorem danych osobowych udzielonych w związku z realizacją umowy (nawet w razie odstąpienia od niej).

Klient, w tym Konsument ma prawo żądania usunięcia swoich danych, w tym danych osobowych z systemu teleinformatycznego

Elite Crete Systems Poland Sp.z.o.o. zastrzega jednak, że dane klienta, w tym dane osobowe, mogą być przetwarzane w dalszym ciągu w ramach

przetwarzania dokumentów wymaganych prawem w tym dokumentów sprzedażowych (np. faktura VAT) o ile ich dane są w nich

zamieszczone. 

Elite Crete Systems Poland Sp.z.o.o. informuje, że serwis internetowy Sklepu (system teleinformatyczny) może wykorzystywać technologie „cookies” ,

która może w swoim działaniu wykorzystywać i zapisywać niektóre dane Klientów, w tym Dane osobowe takie jak adres IP,

czy adres poczty elektronicznej. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu, w tym rejestracja w systemie teleinformatycznym

Sklepu stanowi wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez system teleinformatyczny Sklepu ww. technologii.

Dane Klientów, w tym Dane osobowe są chronione rzez Operatora Sklepu przed bezprawnym i nieautoryzowanym dostępem osób

trzecich, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych. 

Elite Crete Systems Poland Sp.z.o.o. ponosi odpowiedzialność za gromadzone i przetwarzane w systemie teleinformatycznym Sklepu Dane Klientów.

Klient będący osobą fizyczną ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych w zakresie zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania lub zabezpieczenia jego Danych osobowych. 

 

Rejestracja w systemie teleinformatycznym Sklepu, o której mowa w pkt 2 Regulaminu,

w tym akceptacja treści Regulaminu, stanowi wyrażenie zgody na gromadzenia oraz przetwarzanie danych Klienta,

w tym Danych osobowych, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.  

 

3.  Procedura składania zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży

Zamówienia powinny być składane za pośrednictwem strony Sklepu, znajdującej się pod adresem

http://elitecretesystems.pl/sklep

Zamówienia w formie elektronicznej można składać w dowolnym czasie 24 godz./dobę, przez 7 dni w tygodniu,

na adres e-mailowy:  ecs@elitecretesystems.pl

Zamówienia można składać również drogą telefoniczną: +48 883 132 800 lub  +48 513 361 121                                          

Aby dokonać zamówienia prosimy o zarejestrowanie się w sklepie, w celu wypełnienia formularza zamówienia.

Konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe

oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup”.

Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży.

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, Klient na podany przez siebie w formularzu danych osobowych, adres poczty

elektronicznej, otrzymuje od Sprzedającego wiadomość e-mail

zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych

elementów zamówienia.

Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

W przypadku chęci rezygnacji z zamówienia, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, którego szczegółowe zasady

opisane zostały w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

4. Płatności i ceny

Klient ma możliwość uiszczenia kwoty zakupu wg następujących metod:       

1. płatność przelewem na firmowy rachunek bankowy                                                                                                 

2. płatność gotówką przy odbiorze towaru 

Numer konta firmy:                                                                                                                   

Dla firm posiadających NIP wpłata na  nr konta: PL 72 1050 1722 1000 0090 8024 3240

Dla osób prywatnych wpłata na nr konta:            PL 73 1050 1722 1000 0097 0287 4679

Nr SWIFT/BIC: INGBPLPW

Dane adresowe firmy:                                                                                                                         

Chełmiec 33-395. Biczyce Dolne 173

Przelewu na firmowy rachunek bankowy  można dokonać przelewem tradycyjnym,  na powyższe dane adresowe firmy.

Należność za towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony towar zostaje wysłany zaraz po

zaksięgowaniu płatności na koncie firmy.

W przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru,należna kwota pobierana jest przez kuriera podczas odbioru paczki.

W przypadku gdy przedpłata za potwierdzone zamówienie nie wpłynie na konto sklepu w ciągu 7 dni, zamówienie

zostanie anulowane.                                                                   

Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%.

Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.

Na zakupiony towar wystawiamy dowód sprzedaży. 

Sklep http://elitecretesystems.pl/sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu,

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania zmian na stronach sklepu.

6. Dostawa

Realizacja zamówienia złożonego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy.

Realizacja zamówienia płatnego przelewem na konto lub płatnego za pośrednictwem płatności elektronicznych,

następuje niezwłocznie po wpłynięciu należności za zamówienie na konto Sklepu.

Dostawa zamówionych produktów realizowana jest na  terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszty dostawy ponosi Klient. Są one uzależnione od wybranej opcji przesyłki, którą Państwo zaznaczacie przy

wypełnianiu formularza zamówienia lub po uzgodnieniu e-mailowym bądź telefonicznym.

Opcje dostawy:

- przesyłka kurierska

- odbiór osobisty

Paczki mogą być wysyłane do Klientów tylko w dni robocze. Jest to ograniczone możliwościami Firmy Kurierskiej.

Czas oczekiwania od momentu nadania przesyłki wynosi :

- Firma Kurierska - 3 do 5 dni 

Informację o dacie przyjazdu kuriera wysyłamy do Klienta pocztą elektroniczną na adres e-mailowy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnioną dostawę z winy kuriera lub Poczty Polskiej.

7. Prawo odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta

     z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 

  Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni,

bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W razie odstąpienia Konsumenta od umowy,

Sprzedający zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z

zastrzeżeniem, iż jeżeli Konsument wybrał inny niż najtańszy, sposób dostarczenia oferowany przez

Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego

dodatkowych kosztów ponad koszt najtańszego sposobu dostawy.

-   Bieg terminu liczy się od dnia otrzymania towaru przez Kupującego. Dla zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres ecs@elitecretesystems.pl, przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na specjalnym formularzu, dostarczonym przez

Sprzedającego e-mailem bądź pobranym ze strony sklepu lub w dowolnej innej formie pisemnej

zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.

-   Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres e-mail

podany przy zawarciu Umowy lub podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

- Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty

dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta

sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. 

-   Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów zapłaty, jakie zostały przez Konsumenta

użyte w pierwotnej transakcji.

-   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

-   Konsument korzystający z odstąpienia od Umowy ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie,

jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

Towaru przed jego upływem.

-   Towar nie może nosić śladów użytkowania. Należy go przesłać w bezpiecznym opakowaniu i dołączyć dowód

zapłaty wraz z gwarancją.

-   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącej wynikiem korzystania z niego

w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Gwarancja / Reklamacje

Sprzedający odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej. 

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

W przypadku stwierdzenia wady Towaru przez Konsumenta może on:

a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy; przy czym odstąpienie od Umowy nie jest możliwe, jeżeli wada jest nieistotna,

b) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji

do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady chyba, że Sprzedający

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Jeśli jednak Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego wówczas prawo do wymiany Towaru lub usunięcia

wady nie przysługuje.

c) żądać usunięcia wady,

d) żądać wymiany Towaru na wolny od wad.

Oświadczenie lub żądanie Konsumenta może być złożone w formie pisemnej lub za pomocą poczty

elektronicznej i w celu usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji powinno zawierać uzasadnienie

zgłaszanej reklamacji oraz dane umożliwiające identyfikację umowy sprzedaży - nazwę produktu,

datę zakupu, dane osobowe /imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres/

Czas ustosunkowania się Sprzedawcy do reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.

Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wadę lub wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, na swój koszt

w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Należy pamiętać aby do reklamowanego towaru dołączyć kartę gwarancyjną lub dowód wpłaty.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, rozpatrywane będą tylko

na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela przesyłki z zamawianym

towarem. Dlatego zamawiający powinien sprawdzić zawartość dostarczonego zamówienia w obecności kuriera.

Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego towaru ze złożonym zamówieniem rozpatrujemy na podstawie

zgłoszenia drogą mailową.

W celu dokonania reklamacji, prosimy o przesłanie  informacji za pomocą e-maila na adres

Sprzedawcy : ecs@elitecretesystems.pl  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail

przypisany do konta danego Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sklep może wysłać odpowiedź w

inny sposób, wskazany przez składającego reklamację Konsumenta.

Reklamacja powinna zawierać nazwę produktu, datę zakupu, opis zgłaszanych zastrzeżeń, oraz dane osobowe

imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres domowy 

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.